תקנון ותנאי השימוש באתר BikeTimeout

כללי

 1. אתר BikeTimeout (להלן: "האתר"), מופעל ע"י פרדי סיגנר יעוץ, ניהול פרויקטים ע.מ. 017224759 (להלן: "בית העסק") ומשמש גם כאתר מכירות לרכישת המוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט
 2. האמור בתקנון זה מתייחס לבני כל המינים באופן שווה. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר או בלשון נקבה, הכוונה לכל המינים
 3. גלישה באתר ו/או השימוש באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצע למכירה באתר, מהווה הסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לנהוג על פיהם
 4. כל המבצעים הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירים בעצם ביצוע הפעולה כי קראו תקנון זה, וכי מסכימים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא להם או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בית העסק ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה
 5. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. התקנון המעודכן יפורסם באתר, ויחול על כל שימוש באתר החל ממועד פרסומו.
 6. תמונות המוצרים והשירותים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את בית העסק ו/או האתר
 7. מחירי המוצרים והשירותים המוצעים באתר כוללים מע"מ
 8. מחירי המוצרים אינם כוללים עלות טיפול ומשלוח ודמי המשלוח מצויינים בנפרד
 9. במידה והרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי
 10. במידה והרכישה באתר מתבצעת באמצעות PayPal העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת PayPal
 11. בית העסק שומר לעצמu את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת מוצר המוצע על ידו בכל עת וכן לשלול זכות רכישת המוצר באתר על פי שיקול דעתו
 12. תקנון זה בכפוף להוראות הדין, ובמקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הדין, יגברו הוראות הדין.

שרות לקוחות

 1. בכל שאלה או ברור לגבי מוצר המוצע למכירה באתר ניתן לפנות לקבלת מידע וסיוע באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת biketimeout@outlook.com

הרכישה

 1. כדי לבצע הזמנה תידרשו למלא פרטים אישיים, לבחור אמצעי תשלום ולמלא פרטי כרטיס אשראי או חשבון PayPal במידה ונבחרה אחת משתי אפשרויות אלו, ולבחור שיטת משלוח המוצרים. כדי שההזמנה תסופק במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מלא ומדויק
 2. מיד לאחר אישור ביצוע החיוב על ידכם באתר, תתבצע בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי / פרטי חשבון PayPal; רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי / חברת PayPal תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וההזמנה תירשם במחשבי בית העסק. יובהר ויודגש, כי העסקה תושלם רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי / חברת PayPal
 3. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי באתר, וזאת ללא כל הנמקה.

אספקה ומשלוח

 1. בית העסק יפעל כדי לספק את המוצרים באמצעות דואר ישראל / חברת שליחויות בהתאם לתנאי המשלוח ולכתובת שנבחרה על ידכם בעת ביצוע ההזמנה ככתובת אספקת המוצר
 2. אין בית העסק אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת בית העסק
 3. בעת ביצוע ההזמנה, תוכלו לסמן האם ברצונכם לבצע איסוף עצמי של המוצרים או לקבלם באמצעות דואר ישראל / חברת שליחויות
 4. בהתאם לבחירתכם, יבוצע משלוח המוצר באמצעות דואר ישראל / חברת שליחויות לכתובת / נקודת איסוף שמסרתם בעת ביצוע ההזמנה או, לחלופין, יהא עליכם לאסוף את המוצר ישירות מבית העסק על פי תאום מראש.
 5. הובלת ומשלוח המוצרים שנרכשו באתר תעשה על פי תקנון דואר ישראל / חברת השליחויות. בית העסק אינו נושא באחריות בקשר להוראות אלו או מסירה מאוחרת או העדר מסירה מסיבות הנעוצות בדואר ישראל / חברת השליחויות
 6. חישוב זמני אספקת המוצרים מתייחס לימי עסקים בלבד, דהיינו ימים א' עד ה', ולמעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, אשר אינם באים במניין הימים
 7. אם יגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בדואר ישראל, יהיה בית העסק פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לכם כל טענה ו/או תביעה נגד בית העסק ו/או מי מטעמו בקשר עם עיכובים באספקה.

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה יעשה בכפוף ובהתאם לאמור בפרק ביטול עסקה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
 2. הינכם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה כל עוד לא נמסרה למשלוח לדואר ישראל / חברת משלוחים
 3. ביטול ההזמנה יעשה אך ורק בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת האתר
 4. בית העסק יהיה רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה:
  1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
  2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה
  3. אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו
  4. אם קיים חשש כי הינכם רוכשים את המוצר על מנת למכרו לאחר/ים
  5. בכל מקרה, בטרם שהמוצר נשלח אליכם ובכפוף לזיכוי מלא ככל שבוצע חיוב.
 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לכם בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינתם בעת ההרשמה.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המופיע בטופס ההזמנה
 2. מידע אישי זה לא יחשף ולא יעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות
 3. במקרים שאינם בשליטת בית העסק ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהא בית העסק אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם לכם, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה
 4. בית העסק לא ישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולכם לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית העסק במקרה זה. יודגש כי בית העסק אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי, וכי העסקאות המתבצעות בכרטיסי אשראי מתבצעות באופן מקוון, ללא שמירת פרטי כרטיס האשראי.

אחריות

 1. במקרה של פגם או תקלה במוצר שאינה נובעת מההובלה ו/או מרשלנות ו/או זדון שלכם, תודיעו על כך מיד לבית העסק בכתובת הדואר אלקטרוני biketimeout@outlook.com על מנת לאפשר לבית העסק לבדוק את המוצר
 2. בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג, שיגרם לכם או לצד שלישי, כתוצאה מרכישה באמצעות האתר ו/או משימוש במוצר שנרכש באתר
 3. לא תנתן כל אחריות לאופניים שטופלו על ידי בית העסק במסגרת שירות השחזור והשיפוץ. האחריות לרכיבים וחלקי חילוף חדשים שיירכשו לטובת ביצוע השירות תהיה בהתאם לתקנון ספק חלפים ורכיבים אלו. במידה ותדרשו להפעיל את תנאי האחריות עבור רכיבים וחלפים אלו יהיה עליכם לפנות ישירות לספק ממנו נרכשו. בית העסק לא יהיה מעורב כלל בתהליך זה. לא תינתן כל אחריות לרכיבים וחלקי חילוף משומשים שיירכשו לטובת ביצוע השירות.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים הקשורים בהקמת האתר, הפעלתו, תכניו, שיטות הפעולה שלו, הינם רכושו של בית העסק
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, מאמרים, וכו', בלא קבלת רשות מבית העסק מראש ובכתב
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמה מבית העסק מראש ובכתב

שונות

 1. על השימוש באתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד
 2. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהיה רק לבית המשפט מחוזי מרכז ולבית משפט שלום בפתח תקוה בהתאם לסוג הסכסוך.
עגלת קניות
Copy link
Powered by Social Snap